mind-mini-logo

PR ve Medya Yayılımı

PR ve Medya Yayılımı

Propaganda tanımı en yaygın "bilgi" olarak tanımlanır ve özellikle de önyargılı veya yanıltıcı nitelikte olan belirli bir politik nedeni veya bakış açısını tanıtmak veya duyurmak için kullanılır. Modern propaganda ise mesaj yaymak için çeşitli medyaların kullanılmasını içermektedir.