mind-mini-logo

Marka Tescil İşlemleri

Marka Tescil İşlemleri

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Kurumsal kimlik, marka imajından ayrı bir kategoridir. Kurumsal kimlik, tüketicinin üründen, kişiden veya herhangi bir şeyden aldığı mesajdır. Kurumsal kimlik, izleyiciler tarafından alınan tutarlı bir mesaj olmalıdır.