mind-mini-logo

Kişisel Markalaşma

Kişisel Markalaşma

Kişisel markalaşma, kendilerini ve kariyerlerini marka olarak pazarlayan insanların uygulamasıdır. Kişisel markalaşma, esasen, bireylerin, grupların veya kuruluşların başkalarının aklında, öngörülen bir imaj veya izlenim oluşturma sürecidir.