mind-mini-logo

İş Planı

İş Planı

Bir iş planı, resmi iş hedefleri beyanı, ulaşılabilir olma nedenleri ve onlara ulaşma planlarıdır. Ayrıca, bu hedeflere ulaşmaya çalışan kuruluş veya ekip hakkında temel bilgiler içerir. Biz müşterilerimizin projelerini uluslararsı teşvikler alabilecek şekilde projelendiriyor ve iş planını çıkarıyoruz. İş planı ile birlikte yatırımcı dosyaları da tarafımızdan hazırlanıyor.